Jsem gay? Jsem lesba? Jsem bi?

Ne vždy jsme si jistí svou sexuální orientaci. Občas se ptáme, jestli jsem gay, jestli jsem lesba, jestli jsem bisexuál nebo jsem pansexuál. Zejména v období dospívání může být těžké s jistotou vědět, jaká je má orientace. Hledáme gay test, který odhalí naši orientaci.

To, že se vám někdy zdál sen s homosexuálním obsahem nemusí nutně znamenat, že jste gay nebo lesba. Sexualita je spektrum, tu svou je dobré probádat a poznat se.

Univerzální LGBT test asi neexistuje, ten náš Ti však může pomoci v sebepoznání. Je kompletně anonymní, bezplatný, vyhodnocení je okamžité a dostaneš také tipy, jak pokračovat.

Pochybnosti o tom, jestli jsi na kluky nebo na holky bývají běžnou součástí vývoje, není třeba se obávat.

Náš test se skládá několika otázek, při každé si zvolíš jednu odpověď. Následně systém podle definicí a tabulek vyhodnotí Tvůj výsledek na stupnici. Výsledek nemusí být stoprocentní, ale pomůže Ti s poznáním tvé sexuální orientace a sexuality.


Co je to sexuální orientace? Jaké jsou orientace?

Sexuální orientace je citová nebo i erotická náklonnost jedince k osobám opačného nebo stejného pohlaví. Rozeznáváme heterosexuální, homosexuální a bisexuální (někdy pansexuální) orientaci. Heterosexualita je náklonnost k osobám druhého pohlaví, homosexualita je náklonnost k osobám stejného pohlaví – sem řadíme gaye a lesby, bisexualita je náklonnost k osobám obou pohlaví, pansexualita je náklonnost k osobě bez ohledu na pohlaví nebo pohlavní identitu – s bisexualitou se do značné míry překrývá. Někdy se mezi orientace uvádí také asexualita.

Většina populace má heterosexuální orientaci, tj. přitahují je osoby opačného pohlaví. Proces přijetí menšinové sexuální orientace (homosexualita, bisexualita, pansexualita) se nazývá coming out.

sezení u psychologa - jsem gay? jsem lesba? jsem bisexuál? test zjištení orientace - gay test
Se zjištěním sexuální orientace může pomoci psycholog nebo sexuolog. Na otázku „Jsem gay?“, „Jsem lesba?“ napoví i online gay test.

Někdo si (zatím) nemusí být vědom své skutečné sexuální orientace nebo se podle své skutečné orientace nechová – vědomě nebo podvědomě ji potlačuje. Často je to způsobeno homofobií, tj. strachem, odporem nebo případně diskriminací homosexuálních lidí a homosexuality.

Internalizovanou (zvnitřněnou) homofobii zažívají lidé s homosexuální orientací, kteří mají potíže se sebepřijetím. Je to jakésí „bránění se“ coming outu a potlačování vlastní sexuality.