Jsem lesba? Jak zjistit, jestli jsem na ženy? Co když jsem lesbička?

Pro mnohé lidi může být zkoumání sexuality a sexuální orientace matoucí a náročnou cestou. Společnost nám často diktuje, jaká by měla být „normální“ orientace, a to může ztížit pochopení vlastních pocitů a tužeb, pokud se od této normy odchylujeme.

Pokud se ptáš, jestli jsi lesba, věz, že nejsi sama. Mnoho lidí se v určitém okamžiku svého života zamýšlí nad svojí sexualitou a neexistuje správná nebo nesprávná odpověď. Důležité je, aby ses cítila komfortně a abys prozkoumala své pocity vlastním tempem.

Bála jsem se přiznat si, že jsem lesba, protože jsem se bála odsouzení a diskriminace. Ale nakonec jsem si uvědomila, že život ve lži není život.

– z internetového fóra

V tomto článku ti nabídnu několik tipů, které ti pomohou na cestě sebepoznávání:

Pochop spektrum sexuální orientace

Sexualita není binární. Ne každý je výlučně heterosexuální nebo homosexuální. Existuje široké spektrum sexuálních orientací, do kterých můžeš patřit. Je důležité, aby ses necítila tlačena do žádné kategorie. Tvoje sexualita je jedinečná a je jen na tobě, jak ji definuješ.

Prozkoumej své pocity

Zamysli se nad svými emocemi a pocity. Kdy jsi cítila citovou nebo sexuální přitažlivost k jiné ženě? Jaké byly tyto pocity? Byly intenzivní? Trvalé? Všímej si i svých fyzických reakcí na ženy, které tě přitahují. Cítíš zrychlený tep? Červenání se? Pocit motýlů v břiše?

Přijetí své lesbické identity bylo pro mě cestou k sebepoznání. Naučila jsem se o sobě mnoho věcí a stala jsem se sebevědomější a autentičtější osobou.

– z internetového fóra

Buď k sobě upřímná

Neexistuje správná nebo nesprávná odpověď na otázku, zda jsi lesba. Nejdůležitější je, abys byla k sobě upřímná a aby si přijala své pocity, jakékoli jsou.

Vyhledej podporu

Pokud se cítíš zmatená nebo sama, obrať se na lidi, kterým důvěřuješ. Můžeš si popovídat s kamarádkami, příbuznými, terapeutem nebo s někým z LGBT+ komunity. Existuje mnoho zdrojů, které ti pomohou na tvé cestě sebepoznávání.

Testy sexuální orientace

Online existuje řada testů sexuální orientace, které ti mohou pomoci pochopit tvé pocity. Je však důležité poznamenat, že tyto testy nejsou 100% přesné, ale mohou tě nasměrovat k odpovědi na tvou otázku.